fbpx

De Grote Kerk Veere is een nieuw cultuurpodium en festivalhuis voor Zeeland. Erfgoed wordt hier een beleving. De Grote Kerk dient als ontmoetingsplek voor beeldende kunst, dans, theater, film, erfgoed, literatuur, fotografie en muziek.

Het verhaal van de roerige historie van de Grote Kerk en haar betekenis voor Zeeland spelen altijd een belangrijke rol. De Grote Kerk wordt een plek die bruist en waar hoogwaardige programmering centraal staat. Multidisciplinair geprogrammeerd, cross-over zoals het een voormalige veerdienst betaamt.

De Grote Kerk moet een multifunctionele ontmoetingsplaats worden. Een welkome plek, voor iedereen. Juist ook de personen die niet direct op cultuur afkomen worden verleid om toch een bezoek te brengen aan de kerk, met een bijzonder programma en een unieke experience in de toren. De nissen van de kerk krijgen verschillende functies: als presentatieruimte voor de geschiedenis van Veere en van de kerk, als expositieruimte voor hedendaagse kunst. Met een wisselwerking tussen Zeeuwse en nationale en internationale hedendaagse kunst en programmering. Vanuit een stevige basis, in verbondenheid met Veere en Zeeland, inspireert de Grote Kerk elke bezoeker en voorziet hem of haar van nieuwe verhalen en belevingen die vragen naar meer.

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere heeft ten doel het toegankelijk houden van het kerkgebouw (Grote Kerk) in Veere, alsmede het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers binnen en buiten de regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen en wel in het bijzonder op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en film.

Geschiedenis en toekomst

Aan de rand van het pittoreske centrum van de stad Veere staat een kolossaal en uniek gebouw: de Grote Kerk. Ooit begonnen als Gotische kruiskerk, onder de naam Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuw. De kerk raakte nooit voltooid en kent een roerige geschiedenis. Ze diende vijf verschillende godsdiensten, onderging een zware brand, werd ontdaan van alle ornamenten en opgesplitst in twee.  Het middenschip werd door Napoleon opgesplitst in vier verdiepingen en werd ingericht als hospitaal. Later diende de kerk als bedelaarsgesticht, opslagplaats, stal en voetbalveld.

De kerk werd eind negentiende eeuw gered door Victor de Stuers, die het gebouw tot het allereerste Rijksmonument van Nederland benoemde. En is nu eigendom van Stichting Monumenten Bezit, dat onderdeel uitmaakt van de Nationale Monumenten Organisatie. In Zeeland horen ook de Oostkerk in Middelburg, de Sint Bavo in Aardenburg, de Sint Lievensmonstertoren in Zierikzee en de Schotse Huizen in het portfolio van SMB.

Team Grote Kerk
Directie: Gert-Jan de Koster.
Verhuur en culturele producties: Bianca Runge.
Kerkbeheer: Chris Koole.
Historische beleving en fondsenwerving: Josje Stoel.
Marketing & communicatie: Martijn Kapel.

Governance Code Cultuur
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Op de website van de Governance Code Cultuur kun je meer informatie vinden over deze code.


Raad van Toezicht

De Grote Kerk Veere wordt bestuurd volgens een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:

  • Karla Peijs
  • Hanneke de Vroe
  • Dick Anbeek
  • Ruud Koole
  • Pieter van Oord
  • Christoph Buchwald

Vacatures in de Raad van Toezicht worden hier bekend gemaakt.

ANBI
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften.

ANBI gegevens:

Officiële statutaire naam (en publieke naam):
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (Grote Kerk Veere)

RSIN of fiscaal nummer:
857928995

Contactgegevens:
Oudestraat 26, 4351 AV Veere
info@grotekerkveere.nl

Doelstelling:

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De Grote Kerk Veere wordt vanaf 2019 een nieuw cultuurpodium en festivalhuis voor Zeeland. Er wordt multidisciplinair geprogrammeerd met internationale, landelijke en lokale samenwerkingspartners en het programma wordt gekoppeld aan de verhalen van de plek. Tevens kunnen bezoekers bijzondere verhalen en historie van de Grote Kerk op realistische wijze ervaren en beleven in de toren en kerk, in een experience met de nieuwste technologieën. De Grote Kerk wordt een plek die bruist en waar hoogwaardige programmering centraal staat.

Beleid, voor beloning en benoeming:
De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. Het rooster voor aftreden en (her)benoemen staat hier.

Downloads
Ondernemingsplan
Jaarverslag en jaarrekening van 2018.

Translate »