Experience 

Het doel van de experience is om mensen op interactieve en laagdrempelige manier de verhalen van de Grote Kerk Veere te laten beleven. Diepgaand genoeg voor de liefhebber en vol plezier en spanning voor de toevallige passant. Bezoekers stappen letterlijk in de verhalen en worden meegenomen in de rijke historie van de plek 

Cultuurpodium 

Met het cultuurpodium willen we mensen verrassen, verwonderen en vooral laten genieten. Het middenschip van de kerk blijft vrij voor een multidisciplinair kunst- en cultuurprogramma. Spelers van formaat worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door het kerkgebouw en haar geschiedenis. Met beeldende kunst, muziek, literatuur, dans en film 

Het stadsprogramma is erop gericht om samen te werken met bewoners en uiteenlopende organisaties op Walcheren en in Zeeland. We willen daarmee een platform zijn voor betekenisvolle ontmoetingen voor een diversiteit aan groepen en inwoners van Veere en Zeeland.

Governance Code Cultuur

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Op de website van de Governance Code Cultuur kun je meer informatie vinden over deze code.

ANBI

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften. 

ANBI gegevens: 

  • Officiële statutaire naam (en publieke naam): Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (Grote Kerk Veere) 
  • RSIN of fiscaal nummer: 857928995
  • BTW nummer: NL857928995B01
  • KVK-nummer: 69586020
  • Bankrekening en naam: NL79RABO0323083129, t.n.v.: St. Exploitatie Grote Kerk Veere

Raad van Toezicht

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit één of meer natuurlijke personen. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar.

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd en de leden treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Omdat dit een eerste rooster van aftreden betreft, zijn sommige van de huidige termijnen opgerekt om spreiding in aftreden mogelijk te maken:

Toezichthouder Termijn Voorgestelde datum aftreden Eventueel herbenoembaar
Karla Peijs (voorzitter) 22-02-2018 –

22-12-2022

2022 Nee
Ruud Koole 12-09-2017 –

12-12-2021

2021 Ja (tot 2025)
Dick Anbeek 20-12-2017 –

20-12-2022

2022 Ja (tot 2026)
Christoph Buchwald 22-02-2018 –

22-12-2023

2023 Ja (tot 2027)
Pieter van Oord 12-09-2017 –

12-12-2024

2021 Ja (tot 2025)
Hanneke de Vroe 23-04-2019 –

23-12-2023

2023 Ja (tot 2027)

 

Beleid en cijfers 

We nemen je graag mee in het beleid en de ontwikkelingen van de Grote Kerk Veere. Heb je hier interesse in? Bekijk dan onderstaande downloads: