Team Grote Kerk
Directie: Gert-Jan de Koster.
Verhuur en culturele producties: Bianca Runge.
Kerkbeheer: Chris Koole.
Historische beleving en fondsenwerving: Josje Stoel.
Communicatie: Marloes Matthijssen.

Governance Code Cultuur
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Op de website van de Governance Code Cultuur kun je meer informatie vinden over deze code.


Raad van Toezicht

De Grote Kerk Veere wordt bestuurd volgens een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:

  • Karla Peijs
  • Hanneke de Vroe
  • Dick Anbeek
  • Ruud Koole
  • Pieter van Oord
  • Christoph Buchwald

Vacatures in de Raad van Toezicht worden hier bekend gemaakt.

ANBI
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften.

ANBI gegevens:

Officiële statutaire naam (en publieke naam):
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (Grote Kerk Veere)

RSIN of fiscaal nummer:
857928995

Contactgegevens:
Oudestraat 26, 4351 AV Veere
info@grotekerkveere.nl

Doelstelling:

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De Grote Kerk Veere wordt vanaf 2019 een nieuw cultuurpodium en festivalhuis voor Zeeland. Er wordt multidisciplinair geprogrammeerd met internationale, landelijke en lokale samenwerkingspartners en het programma wordt gekoppeld aan de verhalen van de plek. Tevens kunnen bezoekers bijzondere verhalen en historie van de Grote Kerk op realistische wijze ervaren en beleven in de toren en kerk, in een experience met de nieuwste technologieën. De Grote Kerk wordt een plek die bruist en waar hoogwaardige programmering centraal staat.

Beleid, voor beloning en benoeming:
De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. Het rooster voor aftreden en (her)benoemen staat hier.

Downloads
Ondernemingsplan
Jaarverslag en jaarrekening van 2018.

Translate »