Experience 

Het doel van de experience is om mensen op interactieve en laagdrempelige manier de verhalen van de Grote Kerk Veere te laten beleven. Diepgaand genoeg voor de liefhebber en vol plezier en spanning voor de toevallige passant. Bezoekers stappen letterlijk in de verhalen en worden meegenomen in de rijke historie van de plek 

Cultuurpodium 

Met het cultuurpodium willen we mensen verrassen, verwonderen en vooral laten genieten. Het middenschip van de kerk blijft vrij voor een multidisciplinair kunst- en cultuurprogramma. Spelers van formaat worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door het kerkgebouw en haar geschiedenis. Met beeldende kunst, muziek, literatuur, dans en film 

Het stadsprogramma is erop gericht om samen te werken met bewoners en uiteenlopende organisaties op Walcheren en in Zeeland. We willen daarmee een platform zijn voor betekenisvolle ontmoetingen voor een diversiteit aan groepen en inwoners van Veere en Zeeland.

Governance Code Cultuur

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Op de website van de Governance Code Cultuur kun je meer informatie vinden over deze code.

ANBI

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften. 

ANBI gegevens: 

  • Officiële statutaire naam (en publieke naam): Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (Grote Kerk Veere) 
  • RSIN of fiscaal nummer: 857928995 

Raad van Toezicht

De Grote Kerk Veere wordt bestuurd volgens een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende mensen: 

  • Karla Peijs 
  • Hanneke de Vroe 
  • Dick Anbeek 
  • Ruud Koole 
  • Pieter van Oord 
  • Christoph Buchwald 

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. Het rooster voor aftreden en (her)benoemen staat hier. 

Beleid en cijfers 

We nemen je graag mee in het beleid en de ontwikkelingen van de Grote Kerk Veere. Heb je hier interesse in? Bekijk dan onderstaande downloads: