Lef en doorzettingsvermogen

De kerk staat symbool voor de ambities, het lef en het doorzettingsvermogen van het gewest Zeeland. Maar de toren werd nooit afgebouwd en alle kerkschatten en ornamenten zijn in de loop der tijd verdwenen. Wat rest is een lege kerk, die echter vol zit met verhalen. 

Hospitaal en bedelaarswerkplaats 

Na de Engelse en Franse belegeringen verloor de Grote Kerk haar religieuze functie. Ze diende als militair hospitaal, bedelaarswerkplaats, opslagruimte en als noodopvang voor vee tijdens de inundatie en de Watersnoodramp. Hoe zwaar ze ook beschadigd werd, ze bleef tot na de tweede wereldoorlog drinkwater bieden aan de Veerenaren. Via het kolossale dak en de eeuwenoude cisterneDe kerk was een geheime fietsplek voor de domineesvrouw, werd gebruikt als overdekt voetbalveld en als meer dan ruime markthal.   

Gered

Eind negentiende eeuw werd de kerk gered van de sloop door Victor de Stuers, die het gebouw tot het allereerste Rijksmonument van Nederland benoemde. Vandaag is de Grote Kerk Veere eigendom van Stichting Monumenten Bezit, dat onderdeel uitmaakt van de Nationale Monumenten Organisatie. In Zeeland horen ook de Oostkerk in Middelburg, de Sint Bavo in Aardenburg, de Sint Lievensmonstertoren in Zierikzee en de Schotse Huizen in het portfolio van Stichting Monumenten Bezit. De Grote Kerk Veere biedt nu onderdak aan een unieke experience en geeft alle ruimte voor kunst, cultuur en nieuwe ontmoetingen