De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Grote Kerk Veere. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden. Deze website bevat informatie afkomstig van Grote Kerk Veere. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is Grote Kerk Veere aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt Grote Kerk Veere te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.   

E-MAILGEBRUIK 

Elke e-mail die binnenkomt bij Grote Kerk Veere wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. Grote Kerk Veere kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door Grote Kerk Veere worden gebruikt.   

PRIVACY STATEMENT 

Grote Kerk Veere respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Bekijk ons privacy statement. 

LINK NAAR WEBSITE DERDEN 

Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Grote Kerk Veere worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Grote Kerk Veere heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. 

AUTEURSRECHTEN 

Grote Kerk Veere behoudt zich het auteursrecht op de via grotekerkveere.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Grote Kerk Veere.