9 – 10 – 11 april: pilot testen voor toegang

Grote Kerk Veere doet mee aan de pilot Testen voor Toegang, georganiseerd door de overheid. Dit betekent dat we 9, 10 en 11 april aanstaande een aantal tijdsloten vrij mogen geven en bezoekers kunnen ontvangen – onder een aantal strikte voorwaarden.

Het kabinet werkt continu aan de beheersing van het coronavirus en aan mogelijkheden voor een slimme en veilige heropening van de samenleving. De Nationale Monumentenorganisatie en het kabinet kondigden dinsdag 6 april aan van start te gaan met een pilot bij culturele instellingen in heel Nederland, zo ook in de Grote Kerk Veere. De pilotfase waarbij bezoekers toegang krijgen met een negatieve test moet uitwijzen wat logistiek haalbaar is voor alle instellingen om een veilige beleving van cultuur in de toekomst mogelijk te maken.

LET OP: om deel te nemen aan deze pilot moet je een aantal stappen doorlopen:

1. koop een ticket voor de Grote Kerk Veere

Tickets worden verkocht in tijdsloten, op die manier beheersen we de hoeveelheid mensen die de Grote Kerk Veere bezoekt. Tickets kunnen alleen worden besteld via onderstaande button.

Tijdsloten Grote Kerk Veere
9, 10 en 11 april

Tijd                           Capaciteit
11.00 – 12.30 uur     100 personen
12.30 – 14.00 uur     100 personen
14.00 – 15.30 uur     100 personen
15.30 – 17.00 uur     100 personen

Maximum capaciteit Grote Kerk Veere: Maximaal 400 personen per dag / 100 personen per tijdslot

Koop tickets

2. Plan jouw gratis testafspraak

Om toegang te krijgen tot Grote Kerk Veere op 9, 10 of 11 april is het noodzakelijk dat elke bezoeker zich binnen 40 uur voor aanvang laat testen. Ga naar www.testenvoortoegang.nl om een afspraak in te plannen. Let op: alleen testresultaten die ingepland zijn via Testen voor Toegang worden geaccepteerd om toegang te krijgen tot Grote Kerk Veere.

Alle vragen en antwoorden over het testen en de uitslag vind je op de Testen voor Toegang website.

Belangrijk: Grote Kerk Veere is een monument, dus valt niet onder de musea. Kies dus voor ‘monument’ als je jouw activiteit selecteert om een testafspraak te maken.
PLAN HIER JOUW TESTAFSPRAAK

3. kom op tijd voor jouw tijdslot naar de kerk

Alleen met een negatieve testuitslag die je via Testen voor Toegang gekregen hebt in jouw Corona Check app én een ticket voor de Grote Kerk Veere voor het juiste tijdslot kunnen we je toegang verlenen tot de kerk.

We verzoeken je vriendelijk doch dringend om altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van de experience op te volgen, zij zijn er om ervoor te zorgen dat jij een fantastisch en veilig bezoek hebt.

4. houd je aan de maatregelen:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand, zowel buiten de kerk als in de kerk
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht. Alleen als je in Café Japi zit, kun je jouw mondkapje tijdelijk even af doen om wat te eten of te drinken.
  • Bij groepsbezoek bestaat de groep uit maximaal twee personen. Gezinnen zijn hierop een uitzondering.
  • Kinderen onder de 12 jaar hoeven niet getest te worden maar dienen uiteraard wel klachtenvrij te zijn, daarnaast hebben kinderen onder de 12 jaar uitsluitend toegang onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid.
  • Maak jouw handen direct bij de ingang schoon met desinfecterende gel en schud geen handen.
  • Raak niets aan dat niet aangeraakt hoeft te worden, tenzij het voor je eigen veiligheid is.

Veel voorkomende vragen en antwoorden:

Pilots, wat is de bedoeling?

 • Tussen 9 en 30 april vinden in de cultuursector zogenaamde pilots plaats om ervaringen op te doen met (snel)testinfrastructuur.
 • Sneltesten kunnen een belangrijk instrument worden om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is.
 • Met deze pilots gaat de overheid de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van het sneltesten onderzoeken.
 • Het gaat om een beperkt aantal concerten en voorstellingen, en om bezoeken aan monumenten en musea. Bezoekers met een ticket moeten een negatief testbewijs overleggen om naar binnen te kunnen.
 • Het Corona protocol blijft daarbij (voorlopig) gehandhaafd, dus ook de 1,5 meter.

Wie doen mee?
De deelnemerslijst is 6 april 2021 door het kabinet bekend gemaakt. Het gaat om tientallen culturele instellingen in verschillende culturele sectoren:

 • Monumenten (circa 30, van 9 tot 11 april)
 • Theaters en concertpodia (circa 30, van 13 tot 21 april)
 • Musea en instellingen voor beeldende kunst (circa 15, van 19 tot 25 april)
 • Poppodia (circa 30, van 22 tot 30 april)

Wat kan jij als bezoeker verwachten?

 • Concerten, theatervoorstellingen, museum- en monumentenbezoek.
 • Verspreid door het land, in alle provincies.
 • De 1,5 meter en veiligheidsmaatregelen blijven gelden.
 • Concert- en voorstelling-gebonden horeca is open.

Ik ben al gevaccineerd, moet ik me dan toch laten testen?

 • Ja. In de maand april tijdens deze ‘pilots’ moet iedereen die deelneemt aan de pilot een negatief snel-testbewijs kunnen overhandigen.

Hoe ziet een bezoek eruit?

 • Je koopt een ticket, in dit geval voor de Grote Kerk Veere
 • Je laat jezelf binnen 40 uur voor aanvang testen (maximaal 1 uur na de test ontvang je jouw uitslag via e-mail)
 • Je zet de testuitslag in jouw Corona Check app (digitaal testbewijs)
 • Bij toegang toon je: jouw Grote Kerk Veere ticket voor het juiste tijdslot en jouw negatieve testbewijs (geregistreerd via de check app)
 • Er vindt ter plekke onderzoek plaats in de vorm van vragenlijsten, maar geen PCR test achteraf
 • Zie voor volledige beschrijving: www.testenvoortoegang.nl

Ik ben positief getest, wat nu?

 • Bij een positieve testuitslag krijg je geen testbewijs en daarmee geen toegang tot de activiteit of het evenement. Volg direct de richtlijnen van het RIVM.
 • De testaanbieder meldt je uitslag bij de GGD. De GGD belt je voor het bron- en contactonderzoek. Je hoeft zelf de GGD niet te bellen en geen aanvullende test te doen.
 • Het ticket voor Grote Kerk Veere is alleen geldig tijdens de pilots Testen voor Toegang op 9, 10 en 11 april 2021, we kunnen jouw ticket helaas ook niet refunden.

Hoe zit het met die teststraten?

 • Er zijn aparte teststraten ingericht, dus geen belasting op teststraten van de GGD.
 • Het zelftesten neemt op dit moment ook een vlucht, maar deze kunnen niet fungeren als toegangsbewijs voor de pilots.
 • Op deze website vind je alle informatie over de locaties van de teststraten en het testen zelf.

Wat is het verschil met Fieldlab Evenementen?

 • Het Fieldlab Evenementen is een ander ‘spoor’. Bij de Fieldlab Evenementen tests gaat het om (grootschalige) testevents, met als doel gevalideerde uitspraken te doen over het zo veilig mogelijk organiseren van evenementen.
 • Deze ‘pilots’ zijn een eerste stap naar heropening, met de toepassing van testbewijzen kan hiermee het sociaal en cultureel leven op gang worden geholpen.
 • Er wordt een veel lichter onderzoeksprotocol dan bij Fieldlab Evenementen toegepast.
 • De resultaten van de Fieldlab Evenementen testevents zullen wel gebruikt worden bij de pilots en de opschaling ervan.