fbpx

Anbi

Stichting Grote Kerk Veere is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften.

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere
KVK nr: 69586020
Oudestraat 26, 4351AV Veere

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het toegankelijk houden van het kerkgebouw (Grote Kerk) in Veere, alsmede het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers binnen en buiten de regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen en wel in het bijzonder op het gebied van:
– beeldende kunst;
– muziek;
– dans;
– film.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De Stichting zal de Code Cultural Governance toepassen.

Bestuurssamenstelling:
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere hanteert de Code Governance Cultuur. Het besturen van de Stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan het bestuur, bestaande uit één persoon, hierna te noemen: de ”directeur/bestuurder”. Hij wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht:
Directeur/bestuurder:
Gert-Jan de Koster

Raad van Toezicht:
Karla Peijs (voorzitter)
Ruud Koole
Dick Anbeek
Christoph Buchwald
Pieter van Oord

Download financieel overzicht 2017 (pdf)

Download activiteitenbeschrijving 2017 (pdf)

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere

if_facebook_online_social_media_734399
if_email_mail_envelope_send_message_1011336
Translate »